Trainingen

Training/voorlichtingen/webinars rondom kennis en de aanpak van;

 • Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (incl. afwegingskader) SKJ geaccrediteerd; Keuze uit:
  • 1 dagdeel; focus op werken met de meldcode (4 SKJ punten)
  • 2 dagdelen: focus op signaleren en analyseren van huiselijk geweld en kindermishandeling én werken met de meldcode (9 SKJ punten)
 • Kindermishandeling
 • Partnergeweld
  Ouderenmishandeling
 • Kind-oudermishandeling
 • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
 • Visie op geweld
 • Gespreksvoering stap 3 meldcode (signalen bespreekbaar maken)

Tevens bied ik trainingen/voorlichtingen/webinars aan over bijzondere vormen van geweld of specifieke vaardigheden;

 • Eergerelateerd Geweld en huwelijksdwang
 • Mensenhandel
 • Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), beter bekend als vrouwen- of meisjesbesnijdenis)
 • Seksueel Geweld
 • Complexe echtscheiding
 • Cultuursensitief werken
 • Professionele Standaarden (over beroepsethiek, moreel dilemma, richtlijnen jeugdhulp, SKJ tuchtrecht en de beroepscode) via Timms Consultancy (https://www.timmconsultancy.nl/thema/wettelijke-kaders/

Adviseur:

Ik denk graag met je mee en kan (meestal vrijblijvend) adviseren of een programma op maat maken die goed aansluit bij de wensen van de organisatie.

Wil je meer informatie over bovengenoemde trainingen (zoals bijv. programma inhoud en tarieven), laat dan een berichtje achter bij de contactpagina o.v.v. ‘kennisaanbod’, zie: Contact
Ik stuur u dan vrijblijvend mijn aanbod toe.

Doelgroepen:

Professionals werkzaam in de volgende branches/beroepen (meesten zijn gebonden aan de meldcode):

 • Kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang)
 • Onderwijs en Leerplicht (basisschool, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
 • Artsen, verpleegkundigen en (wijk-)verzorgenden
 • Paramedici (fysiotherapeuten, doktersassistenten, verloskundigen)
 • Pedagogen, psychologen, therapeuten, sociaal, gezins- en jeugdprofessionals (wijkteam, sociaal team, jeugdteam, GGZ)
 • Justitieel kader (forensisch kader)
 • Ambtenaren van de gemeente (WMO, KCC, backoffice, leden van het MT)
 • Overige organisaties en beroepsgroepen die interesse hebben in bovengenoemde onderwerpen

De meeste mensen die mijn trainingen volgen hebben een MBO 4 of HBO opleiding, toch kan het niveau van de trainingen worden aangepast naar gelang de doelgroep. Het is immers belangrijk dat trainingen over huiselijk geweld voor elke beroepskracht beschikbaar is.

Daarnaast geef ik voorlichtingen en trainingen over bovengenoemde onderwerpen aan vrijwilligers bij verenigingen, stichtingen en kerken.

Verwachting training

Neem contact met mij op via contact

U ontvangt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen een reactie waarin we uw verwachtingen en wensen bespreken.
Mijn ervaring is dat werknemers meestal behoefte hebben aan o.a.:

 • Actuele cijfers (hoe vaak komt het voor?)
 • Definitie (waar hebben het precies over?)
 • Vormen van geweld (er valt meer onder dan alleen fysieke mishandeling of misbruik!)
 • Signalen (wat zijn de signalen en vooral; hoe herken je signalen en hoe bespreek je signalen?)
 • Risico factoren (welke kinderen of mensen lopen extra risico?)
 • Gevolgen (gevolgen individueel en voor de samenleving, als ook gevolgen op leeftijd)
 • Dilemma’s (als professional kom je soms voor dilemma’s te staan zoals dat het in strijd is met je eigen normen en waarden, opvattingen,; hoe ga je hiermee om)
 • Gespreksvoering (met name stap 3 van de meldcode waarin je de signalen gaat bespreken, blijkt een struikelblok voor mensen te zijn)
 • Meldcode (wil je een update over de meldcode over hoe je deze hanteert of implementeert / wil je specifiek inzoomen op een aantal stappen, bijvoorbeeld omdat niet iedereen in een organisatie verantwoordelijk is voor alle stappen)
  Het antwoord op bovenstaande vragen vind je in mijn interactieve trainingen, workshops, webinars en/of voorlichtingen
  Mijn trainingen zijn een combinatie van theorie en oefenen van vaardigheden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van interactieve werkvormen, video’s, praktijkvoorbeelden, eigen inbreng, rollenspel, opstellingen, werken met eigen casussen of praktijkvoorbeelden. Na afloop weet men signalen te herkennen en weet men hoe te handelen op een vermoeden van mishandeling. Het voordeel is dat ik het lokale veld goed ken en veel casuïstiek heb gedraaid, dus ik weet hoe de praktijk werkt en heb veel eigen voorbeelden om de stof levendig te maken. Doordat ik bij veel verschillende organisaties kom, hou ik tevens mijn kennis up-to-date, evenals dat ik nascholingen volg bij o.a. Trainers Huiselijk Geweld en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Kosten

Kosten zijn o.a. afhankelijk van de duur, de voorbereidingstijd, de locatie en of er bijvoorbeeld acteurs ingehuurd moeten worden. Ook zit er een verschil tussen een training, een voorlichting of een webinar; neem contact met me op over je wensen en ik maak vrijblijvend een offerte.

Ik ben gecertificeerd trainer bij de Trainers Huiselijk Geweld (www.trainershuiselijkgeweld.nl)

Mijn trainingen zijn interactief en doelgericht, met aandacht voor veiligheid. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen en er is altijd ruimte voor eigen inbreng of eigen casussen en interactie.
Indien gewenst, heb ik een netwerk van trainingsacteurs waar ik gebruik van kan maken om het oefenen een extra dimensie te geven. ik maak alleen gebruik van trainingsacteurs die veiligheid en lerend effect hoog in het vaandel hebben staan, zodat de deelnemers ook daadwerkelijk durven te oefenen en het vaak na afloop jammer vinden dat het alweer voorbij is.

Samen met de opdrachtgever inventariseer ik de wensen en ideeën zodat de training zoveel mogelijk aansluit bij de mensen in de organisatie en het dus veel nut heeft.

Trainingen kunnen online (via ZOOM) of live op locatie worden gegeven.

Trainingen kunnen indien gewenst met een trainingsacteur worden gegeven