Trainingen:

Training signaleren van de verschillende vormen van mishandeling;

 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • kind-oudermishandeling
 • partnergeweld

Eventueel uit te breiden naar bijzondere vormen van geweld;

 • Eergerelateerd Geweld en huwelijksdwang
 • VGV (meisjesbenijdenis)
 • Seksueel Geweld
 • Training Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De training signaleren en handelen wordt vaak samen gegeven met de training Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Doelgroep:

Professionals werkzaam in de volgende branches/beroepen:

 • Kinderopvang
 • Onderwijs en leerplicht
 • Artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en verzorgenden
 • Paramedici
 • Pedagogen, psychologen, therapeuten, sociaal, gezins- en jeugdprofessionals

Wat kan je verwachten:
– Na afloop ken je de meldcode en het bijbehorende afwegingskader die is toegespitst op jouw organisatie.
– Je weet wanneer je Veilig Thuis kan betrekken en wat je kan verwachten van deze samenwerking
– Je weet hoe je je zorgen bespreekbaar maakt met ouders/kinderen/direct betrokkenen.

Meer informatie over de meldcode: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Wat kun je verwachten?

Aan bod in deze trainingen komt altijd;

 • definitie
 • vormen
 • signalen
 • risico factoren
 • gevolgen
 • voorbeelden en dilemma’s
 • gespreksvoering
  Mijn trainingen zijn een combinatie van theorie en oefenen van vaardigheden. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van video’s, praktijkvoorbeelden, eigen inbreng, rollenspel, opstellingenmet eigen casussen of andere praktijkvoorbeelden. Uiteindelijk gaat het erom dat jij weet hoe je kan handelen als de situatie zich voordoet.

Daarnaast heb ik ervaring met het geven van trainingen bij Veilig Thuis op specifieke deelonderwerpen als; systemisch werken, LVB, complexe echtscheiding

Ik ben gecertificeerd trainer bij de Trainers Huiselijk Geweld (www.trainershuiselijkgeweld.nl)

Mijn trainingen zijn divers, uitdagend, interactief, veilig en doelgericht. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen en er is altijd ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Samen met jou inventariseer ik de wensen en idee├źn zodat de training zoveel mogelijk aansluit bij jouw mensen in jullie organisatie.

Trainingen kunnen online (via ZOOM) of live op locatie worden gegeven.